Kjellaugs Galleri

  • by

LOGO OG PRINT PRODUKTER – EKSAMEN

I denne oppgaven skulle vi finne en liten bedrift og tilby oss å lage logo og printprodukter. Jeg tok kontakt med Kjellaugs Galleri og hadde et lærerikt samarbeid hvor jeg fikk lage logo, visittkort, brosjyre og plakat.