Our Planet

  • by

MAGASIN DESIGN

Our Planet er et fiktivt magasin som skriver om verdensproblemer. Magasinet ønsker å bringe håp til folk ved å komme med smarte løsninger som kan hjelpe planeten vår. Our Planet ønsker å være en stemme for folk som har et håp om forandring. Deres målgruppe er mennesker som tar verdens problemer på alvor og ønsker å gjøre noe med dem.

Oppgaven

I denne oppgaven fikk vi vite om et fiktivt magasin med deres mål og visjon. Magasinet hadde ferdig skrevne artikler, men ingen visuell strategi eller bilder til artikler. Oppgaven var å utvikle:

  1. Visuell strategi
  2. Magasin layout og design

Prosessen

Informasjon > Inspirasjon > Skisser > Utvikle > Ferdigstille

Etter undersøking av magasinets mål og målgruppen ble den visuelle strategien utviklet. Den går ut på å bruke en minimalistisk og organisk stil for å nå frem til målgruppen. Minimalistisk for å ha fokus på det viktige innholdet. Organisk fordi det er nært knyttet opp mot jorden og det som er naturlig og godt. Det organiske symboliserer harmoni mellom naturen og mennesket, noe målgruppen er veldig opptatt av.

Her kan du følge prosessen min frem til det ferdige produktet. Jeg har plukket ut noen elementer fra arbeidet mitt fra start til slutt.

Moodboard med inspirasjon til forside og artikkelsider.

Noen utvalg av skisser

Utviklingen av bladet
Det å designe et helt magasin var en utrolig utfordrende og spennende oppgave. Bildene i bladet er passende arkivbilder funnet på nett. Jeg brukte mye tid på å finne passende bilder til artiklene. Her kan du se noen av stegene i utviklingen av fremsiden. Logoen ble forstørret for å gjøre et sterkere inntrykk. Skrifttypen for overskriftene ble endret for å få et mer organisk utrykk.

Underveis ble noen sider printet ut for å kontrollere ulike elementer på papir.

Små endringer et sted kunne føre til forskyvninger og store endringer et annet sted. Det var gøy å jobbe med noe så sammensatt. En av de mest utfordrende elementene var å få teksten til å passe fint inn i avsnitt og sider. Her er et eksempel på hvordan finjustering ble brukt for å unngå å avslutte et avsnitt med et enkelt ord på en egen linje. Det ser mye ryddigere og finere ut.

Her kan du se hele magasinet i en PDF fil. Eller du kan se et utdrag fra en artikel under.