Sygna vgs

  • by

SMÅ FILMSNUTTER

Korona satte en stopper for mange arrangementer. En av dem var “Bli kjent-helg” på Sygna vgs. Sygna er en internatskole som ligger i vakre Balestrand, i Sogndal kommune. Hvert år inviteres alle 10.klassinger som har søkt skoleplass på Sygna til en helg hvor de kan bli bedre kjent med skolen og hverandre. Etter som denne helgen ble avlsyt fikk jeg forespørsel om å lage noen videosnutter som kunne fungere som en alternativ løsning. Målet var å la seerne bli litt kjent med:

  1. Noen av elevene
  2. Utdanningstilbudet/lærere
  3. Skolen og området
  4. Noen fra personalet

Med kort tidsfrist hadde jeg en spennende utfordring i vente. Her kan du se det ferdige resultatet.