Grafisk design Historie

  • by

NETTSIDE – STUDIEOPPGAVE

Denne nettsiden ble laget i forbindelse med grafisk design studier. Den skulle inneholde informasjon om historien til grafisk design fra 1950 til i dag. Forskjellige perioder skulle bli presentert i form av en interaktiv tidslinje.

Link til nettsiden